Hoogeveen
lokale werkgroep

Welkom bij de groep Hoogeveen van Amnesty International

 

Recente activiteiten
Handtekeningenactie voor de rechten van demonstranten in Iran  

Dingen die in Nederland heel normaal zijn, worden in Iran streng bestraft. Kritische muziek is illegaal en een dansje op straat kan eindigen in de gevangenis. Lhbti'ers kunnen de doodstraf krijgen. Op zaterdag 6 mei voert Amnesty Hoogeveen hiertegen actie. 
Sinds de protesten na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in september 2022 - zij werd met geweld gearresteerd door de zedenpolitie omdat ze de regels voor de verplichte hoofddoek zou hebben overtreden en overleed op het politiebureau - braken in Iran protesten uit.
Niet alleen om de dood van Amini, maar ook uit woede over ongelijkheid, corrupte politici en de vernederende behandeling door de zedenpolitie.
Iran spreekt nog steeds doodvonnissen uit. De autoriteiten zetten de doodstraf nu in om mensen te intimideren en zo de aanhoudende protesten de kop in te drukken. Ook kinderen kunnen de doodstraf krijgen. Amnesty International heeft daarom een petitie opgesteld waarin de autoriteiten van Iran worden opgeroepen om de demonstranten niet te executeren en hun rechten te respecteren.
iranposters 1iranposters 2iranposters 3
De werkgroep Amnesty Hoogeveen is zaterdag 6 mei van 11.00-15.00 uur met haar kraam te vinden op de kruising van de Hoofdstraat / Jonkheer de Jongestraat. Dus ben je in de buurt? Je bent van harte welkom om de petitie te tekenen! 

Dodenherdenking Hoogeveen 

Op 4 mei hebben twee leden namens onze werkgroep een krans gelegd voor alle burgers die tijdens oorlogen en conflicten het slachtoffer werden van mensenrechtenschendingen.
4mei 14mei 24mei 3 4mei 4

Geslaagde maand voor Amnesty Hoogeveen

Amnesty Hoogeveen beleefde een actieve maand in maart. Zowel de petitie in teken van Internationale Vrouwendag als de jaarlijkse collecte hebben een mooi resultaatdigicollecte opgebracht. De petitie voor vrouwen en meisjes in Afghanistan telde uiteindelijk 328 handtekeningen. De collecte leverde  maar liefst €3666,87 op.

Sinds de Taliban in 2021 in Afghanistan de macht overnamen, verliest de bevolking steeds meer vrijheden. Met de petitie worden de autoriteiten van de Taliban opgeroepen om mensenrechten – en in het bijzonder vrouwenrechten – te respecteren. De bereidheid om een handtekening te zetten was groot. De aanwezigen bij het Vrouwenfeest in het AZC op 11 maart, georganiseerd door Amnesty Hoogeveen, tekenden allen. Ook bezoekers van de Wereldwinkel, leden van de Remonstrantse Kerk en studenten van het Alfa-college waren welwillend. Met als resultaat dat 328 handtekeningen konden worden opgestuurd.
Opbrengst collecte
In de week van 12 tot 18 maart gingen in totaal 58 collectanten in de gemeente Hoogeveen op pad  om geld in te zamelen. Het bedrag van €3666,87 is weliswaar iets lager dan vorig jaar, maar nog steeds een prachtige opbrengst. Op de collectebussen stonden net als vorig jaar ook weer QR-codes om online te doneren. Dit deed zo’n 15%. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Contant doneren in de collectebus geniet in Hoogeveen nog steeds de voorkeur. 
Wat doet Amnesty met de opbrengst?
Amnesty is een onpartijdige en onafhankelijke organisatie. Om dit te waarborgen neemt Amnesty geen giften of subsidies aan van overheden of politieke groeperingen. Ook zijn er richtlijnen voor het werven van fondsen. Om deze reden is de collecte zo belangrijk. Dankzij de opbrengst kan Amnesty International diverse onderzoeken en acties bekostigen om wereldwijd op te komen voor mensenrechten. De werkgroep van Amnesty Hoogeveen mag een kwart van het opgehaalde geld gebruiken in de eigen gemeente, voor het financieren van acties en activiteiten.
Oproep voor volgend jaar
De volgende collecte vindt plaats in maart 2024. Amnesty Hoogeveen is op zoek naar mensen die willen helpen. Door heel Hoogeveen en omstreken kan de werkgroep nog collectanten gebruiken. In overleg met het wijkhoofd kunt u afspreken waar u collecteert. U kunt zelf bepalen hoeveel tijd u  hieraan wil besteden.
Wilt u de werkgroep van Hoogeveen helpen de collecte van 2024 een succes te maken? Meld u dan aan als collectant. Voor meer informatie over de collecte en de aanmelding hiervan kunt u contact opnemen met Hilde Kerssies, tel. 0528-277345 of per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vrouwenfeest in AZCVrouwenfeest 2

Vrouwenfeest 6Zaterdagavond 11 maart opende onze voorzitter Aya Wolting het Vrouwenfeest 2023 met een PowerPoint over vrouwenrechten en het werk van Amnesty . Ze bedankte het AZC, De Smederijen van Hoogeveen en Soroptimistclub De Reestlanden voor hun bijdrage aan het feest.
Daarna was er een muzikale workshop door Markiezin van Drenthe en vervolgens was er een swingende salsa workshop. Natuurlijk ontbrak de verloting niet deze avond; veel vrouwen gingen met mooie prijzen naar huis.
Zo goed als alle aanwezigen tekenden de petitie voor vrouwen en meisjes in Afghanistan.
Gedurende de avond werd er veel gedanst en hebben we genoten van heerlijke hapjes. Deze waren gemaakt door bewoners van het AZC. Het was een mooie avond!Vrouwenfeest 1

Vrouwenfeest 3

Vrouwenfeest 4Vrouwenfeest 5

 

 

 

 

Amnesty viert en voert actie voor vrouwenrechten

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Deze dag wordt wereldwijd aangegrepen om te vieren, maar ook om aandacht te vragen voor vrouwenrechten. Zo organiseert de werkgroep Amnesty Hoogeveen op zaterdagavond 11 maart een Vrouwenfeest in het AZC (Kinholtsweg 7). int vr dag2023 1
8 maart zelf  staat in het teken van actie voor vrouwenrechten! Zo konden studenten van het Alfa-college tijdens de pauzes een petitie tekenen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Dat leverde maar liefst 180 handtekeningen op! Ook de Wereldwinkel helpt mee. Vanaf vandaag ligt de petitie een week lang in de winkel ter ondertekening.
int vr dag2023 2Hoewel vanwege de OV-stakingen de kantine een stuk leger dan normaal was, waren de aanwezige studenten van het Alfa-college meer dan bereid om de petitie te ondertekenen. “Het is vreselijk wat daar gebeurt”, zo zei één van de mannelijke ondertekenaars. Dat is een goede samenvatting van de enorme afbrokkeling van mensenrechten sinds de Taliban in Afghanistan de macht hebben gegrepen. Het zwaarst getroffen zijn vrouwen en meisjes. 


Afghanistansteun afgh vrouwen

Meisjes is het verboden om naar school of de universiteit te gaan. Vrouwen en meisjes mogen niet langer sporten en ook parken zijn voor hen verboden terrein. Vrouwen die voor de machtsovername voor de overheid werkten, werden massaal ontslagen. Vrouwen en meisjes zitten soms gevangen voor de overtreding van kleine, discriminerende regels. Omdat Afghanen grote moeite hebben om rond te komen, steeg het aantal kindhuwelijken en gedwongen huwelijken.

Vrouwenfeest
Ook bij het Vrouwenfeest zal de petitie niet ontbreken, maar zal het vieren van vrouwenrechten voorop staan. Het belooft een gezellige avond te worden met onder andere een salsa-workshop, een verloting maar vooral veel dansen. Ook zullen heerlijke hapjes worden geserveerd, gemaakt door bewoners van het AZC.
Vrouwen en meisjes vanaf 16 jaar zijn welkom vanaf 19.00 uur. Aanmelden vooraf is niet nodig en de toegang is gratis, mede dankzij sponsoring door De Smederijen en Soroptimistclub de Reestlanden. Op deze manier kan elke vrouw uit Hoogeveen en omgeving meedoen.

                                            11 maart: Vrouwenfeest!

flyer vrouwendag2023

 Amnesty Hoogeveen zoekt collectanten

Amnesty collectanten 158 x 100 2020 Het is bijna zo ver: in de week van 13 tot en met 17 maart vindt de jaarlijkse collecte van Amnesty International plaats. Ook in Hoogeveen wordt huis-aan-huis gecollecteerd.

Om haar onafhankelijkheid te bewaren neemt Amnesty geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Vanwege deze reden is de jaarlijkse collecte van Amnesty juist zo belangrijk.
Hoewel in Hoogeveen een enthousiaste groep mensen meehelpt met collecteren, is in sommige wijken/dorpen extra hulp zeer welkom. De werkgroep van Amnesty Hoogeveen zoekt nog collectanten in met name:
de buitendorpen en de wijken Tuindorp/Zuid, Venesluis, het Centrum, Wolfsbos (zijde winkelcentrum), de Schutlanden en Kattouw. Ieder uurtje en elk bedrag is mooi meegenomen.

Bent of kent u iemand die zich (lokaal) wil inzetten voor mensenrechten of zou u meer informatie over het collecteren voor Amnesty willen, dan kunt u contact opnemen met Hilde Kerssies (tel. 0528-277345 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

Groot succes voor schrijfactie Amnesty Hoogeveen

WfR result 1Na het sorteren en tellen (zie foto’s) bleek dat er maar liefst 1182 brieven en kaarten zijn geschreven in het kader van Write for RightsWfR result 2. Dit is het hoogste aantal sinds jaren!
Er is steeds meer belangstelling om mee te doen, ook vanuit scholen voor voortgezet onderwijs en mbo. Zo deden bij RSG Wolfsbos locatie Groene Driehoek en de internationale schakelklas mee. Ook door VSO de Windroos en het Alfa-college werd flink mee geschreven.
Verder zetten diverse thuisschrijvers hun beste beentje voor. En in de Remonstrantse Kerk en de bibliotheek is het schrijven voor mensenrechten al jaren een gewoonte die hoort bij de decembermaand.
Ieder jaar wordt er na de schrijfactie wel een gewetensgevangene vrij gelaten, krijgt iemand een betere (medische) behandeling in de gevangenis, wordt een onderzoek gestart naar onbestrafte schendingen van mensenrechten of nemen bedreigingen af. We hopen weer op mooie resultaten! 

 

Voor eerdere activiteiten zie Nieuwsarchief

 

Samenwerking Amnesty en COC Nederland

 

Ga naar de pagina PridefondsAls gevolg van de wijd en zijd geschonden rechten van homoseksuelen werkt Amnesty samen met COC middels het zogenaamde Pride Fonds.
Hierin proberen zowel wij samen zoveel mogelijk geld in te zamelen, waarmee LGBT-activisten wereldwijd worden gesteund wanneer ze in gevaar zijn.
Met de bijdragen werken Amnesty International en COC Nederland aan een veiliger wereld voor homoseksuelen.