lokale werkgroep

 

Welkom bij de groep Hoogeveen van Amnesty International

 

Recente activiteiten


Petitie voor Filippijnse senator

Op de kerstmarkt van zaterdag 15 december stond de stand van Amnesty Hoogeveen met een petitie voor vrijlating van de Filippijnse senator Leila de Lima.
Het corrupte bewind van dictator Duterte houdt haar met valse beschuldigingen over drugspraktijken gevangen.
De petitie werd ruim 240 keer getekend, een uitstekend resultaat.
Tekenen voor Leila de Lima Leila de Lima wordt gevangen gehouden

Volop schrijven voor de mensenrechten

Een deel van de oogst, klaar voor verzending

 

 

Alle brieven en kaarten van de verschillende locaties zijn binnen.
Na telling worden ze gesorteerd voor elk van de vrouwen
waarvoor is geschreven en daarna in bundels verzonden.

 

 

 

 

 

Op vrijdag 7 december schreven studenten van het Alfa College zo'n 120 brieven voor de vier vrouwen die door Amnesty Hoogeveen waren geselecteerd.
Zaterdagochtend 8 december werd er samen met burgemeester Roger de Groot van De Wolden geschreven in de bibliotheek Zuidwolde, met als resultaat 49 brieven en 29 kaarten. 's Middags was Hoogeveen aan de beurt in de bibliotheek aldaar. Burgemeester Karel Loohuis opende de bijeenkomst en schreef de eerste brieven. Flex-werker Wim Oostenbrink verhoogde de sfeer met ingetogen pianomuziek. De oogst daar was 84 brieven en 47 kaarten.
. schrijven onder aanvoering van burgemeester Roger de Groot Hoogeveens burgemeester Karel Loohuis opent de schrijfactie

Zie ook de foto-impressie

 

Write for Rights 2018

Op 10 december wordt ieder jaar de Dag van de Mensenrechten wereldwijd gevierd. Dit jaar al voor de 70e keer. Rond die datum organiseert Amnesty een grote schrijfactie: Write for Rights, voorheen de schrijfmarathon. Ook dit jaar doet de afdeling Hoogeveen van Amnesty International mee met deze grote activiteit.
Het programma:
Op vrijdag 7 december in de pauze op het Alfa College van 11.30-13.30 uur wordt er geschreven door studenten

In de bibliotheek Zuidwolde wordt op zaterdag 8 december geschreven van 10-12 uur; burgemeester Roger de Groot opent en schrijft de eerste brief

Daarna gaan we naar de bibliotheek Hoogeveen, waar burgemeester Karel Loohuis om 13.00 uur de sessie opent  en de eerste brief schrijft; van 13-16 uur kan hier worden geschreven

De Internationale schakelklas op OSG De Groene Driehoek doet mee in de klas.

Ook het Alfa College en het Roelof van Echten College afd. Eduwiek doen in de klassen mee. 
Voor wie schrijven we?

Dit jaar schrijven we brieven voor vrouwelijke mensenrechtenactivisten van over de hele wereld. Vrouwen die demonstreren voor gelijke kansen, kritiek uiten op hun regering, zich niet laten wegsturen van hun land. Want vrouwen die hun nek durven uit te steken krijgen nog vaker dan mannen te maken met (seksuele) intimidatie, lastercampagnes en verkrachting.

Schrijf voor de vrij-heid van Atena
Atena Daemi
Schrijf voor bescher-ming van Vitalina
Vitalina Koval
Schrijf voor de vrijheid van Nawal
Nawal Ben Aissa
Schrijf voor de vrijheid van Geraldine 
Geraldine Chacón

De 30-jarige Atena Daemi uit Iran verzet zich tegen de
doodstraf, zoals steeds meer mensen in haar land. Op Facebook en Twitter leverde ze kritiek op executies, ze deelde flyers uit en liep mee in een vreedzaam protest tegen de executie van een jonge vrouw. Nadat ze in oktober 2014 werd opge-
pakt, volgden 51 dagen
van eenzame opsluiting en
vernederende verhoren. In een rechtszaak van slechts een kwartier werd ze veroordeeld tot 14 jaar cel om onder andere het ‘samenkomen en samen-zweren tegen de nationale veiligheid’. In hoger beroep
werd die straf teruggebracht tot 7 jaar. We roepen op tot haar onmiddellijke vrijlating.

Vitalina Koval is het boeg-beeld van de LHBTI-gemeenschap in Oekraïne. Daarnaast komt ze op voor vrouwen. Ze demonstreert en zette een informatie-
en begeleidingscentrum voor LHBTI’s op. Maar Vitalina en haar medeactivisten ontvangen steeds vaker bedreigingen van rechts-extremistische groepen. Tijdens haar protesten werd
Vitalina aangevallen en be-
dreigd en ondanks haar vraag om hulp biedt de politie geen bescherming. We roepen de Oekraïense autoriteiten op ervoor te zorgen dat mensen zoals Vitalina hun werk kunnen doen en dat haar aanvallers worden berecht.

Toen in 2016 protesten uitbraken in het achtergestelde Rifgebied in Marokko, besloot Nawal Ben Aissa zich aan te sluiten bij de strijd voor betere leefomstandigheden. Ze werd een van de bekendste gezichten van de Hirak-protestbeweging en daarmee slachtoffer van de dreigementen die volgden. In de zomer van 2017 werd Nawal vier keer opgepakt en urenlang vastgehouden. In februari 2018 kreeg ze zelfs een voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden. We roepen de regeringsleider van Marokko op ervoor te zorgen dat Nawal en haar familie niet meer worden lastiggevallen, zodat ze kan doorgaan met actievoeren. Geraldine Chacón is nog maar 24, maar al 10 jaar activist. Zo zette ze tijdens haar studie voor Amnesty Venezuela een jongerennetwerk op en is ze onderdirecteur van een stichting die jongeren uit arme delen van Venezuela betere kansen probeert te geven. In februari 2018 werd ze opgepakt en naar de gevangenis gebracht, omdat de Venezolaanse regering denkt dat Geraldine’s stichting zieltjes probeert te winnen voor anti-overheidsgroeperingen. Ze is nu voorwaardelijk vrij, maar ze kan elk moment weer worden opgepakt. We roepen de procureur-generaal van Venezuela op Geraldine haar volledige vrijheid terug te geven. 


Nieuwe samenstelling werkgroep Amnesty Hoogeveen

De afdeling Hoogeveen van Amnesty heeft een bijna geheel nieuwe werkgroep. Onder leiding van voorzitter Rolien van de Belt vergadert de werkgroep maandelijks. Een belangrijk thema is bedenken hoe we in Hoogeveen aandacht vragen voor mensenrechten.

Een aantal keer per jaar staan vrijwilligers op de Hoofdstraat met petities om mensenrechtenactivisten vrij te krijgen die ten onrechte gevangen zitten. Daarnaast organiseert de werkgroep de Write for Rights actie (voorheen: de schrijfmarathon). Deze wordt dit jaar op verschillende scholen gehouden en op 8 december van 13.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek in Hoogeveen. Verder is de werkgroep actief rond Internationale Vrouwendag en tijdens de vrijwilligersmarkt.
Zie hier voor de nieuwe samenstelling.

 

Succesvolle petitieactie voor met uitzetting bedreigde Afghaanse asielzoekers

Tekenen-1De stand van Amnesty International op de markt aan de Hoofdstraat trok zaterdag 12 mei veel enthousiaste bezoekers. Zij werden geraakt door de uitzichtloze Tekenen-2situatie van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Afghanistan is momenteel namelijk te onveilig om deze mensen naar terug te sturen. In drie uur tijd ondertekenden maar liefst 338 mensen een petitie met de oproep aan de Nederlandse regering om te stoppen met het uitzetten van asielzoekers naar Afghanistan totdat het weer mogelijk is om mensen veilig terug te laten keren. Het ondertekenen van de petitie is overigens nog steeds mogelijk via de website van Amnesty Nederland. Er werd graag getekend

 

Jaarlijkse Amnesty-collecte brengt 4100 euro op

De jaarlijkse collectie van Amnesty heeft rond de € 4100 opgeleverd. Dit bedrag is minder hoog dan vorig jaar, maar daar staat tegenover dat de opbrengst van digitaal collecteren is toegenomen. Wellicht zet deze trend in de toekomst door. In Hoogeveen-Oost werd door 39 collectanten € 1905 opgehaald en in Hoogeveen-West door 43 collectanten € 2185. Dit is volgens de Amnesty-werkgroep Hoogeveen een mooi bedrag. Dankzij deze opbrengst kan Amnesty Nederland diverse onderzoeken en acties bekostigen voor de bestrijding van mensenrechtenschendingen. Daarnaast mag Amnesty Hoogeveen een gedeelte van de opbrengst gebruiken voor acties in de eigen gemeente. Amnesty Hoogeveen bedankt de collectanten en gulle gevers dan ook hartelijk voor hun inzet en financiële bijdrage.

Schrijfmarathon Amnesty Hoogeveen groot succes

Mensenrechtenschendingen zijn wereldwijd helaas nog steeds de dagelijkse realiteit. Daarom organiseerde Amnesty International werkgroep Hoogeveen zaterdag 9 december voor de vierde keer de jaarlijkse Schrijfmarathon. In de bibliotheek en op een aantal scholen werd ijverig geschreven tegen onrecht dat mensen is aangedaan.

Burgemeester Karel Loohuis opende de schrijfmarathon:
"Ik hoor wel eens de vraag: Wordt je nou niet moe van al dat schrijven tegen onrecht, waar geen eind aan lijkt te komen? Inderdaad, er lijkt geen eind aan te komen en ik zie een groei in de schendingen van mensenrechten. Maar we moeten het hoofd niet in de schoot leggen! Het is een groot goed om op te komen voor de mensenrechten. Dus nee, ik wordt niet moe van het schrijven. Het heeft al zin als er maar een of twee mensen worden vrijgelaten."
De burgemeester bedankt Amnesty Hoogeveen dan ook voor het organiseren van de Schrijfmarathon.

Voor tien mensen uit landen over de hele wereld zijn brieven en groetenkaarten geschreven. In de brieven staat de vraag aan autoriteiten om vrijlating of rechtvaardige behandeling van deze mensen. In de bibliotheek heerste een gezellige sfeer en de hele middag door is er een gestage aanloop van schrijvers. Uiteindelijk zijn 185 brieven en 53 groetenkaarten geschreven.
's Morgens werd er ook in de bibliotheek Zuidwolde geschreven. Burgemeester Roger de Groot deed daar de aftrap. De oogst daar: 35 brieven en 33 kaarten.

Op 8 december hebben ook de leerlingen van het Alfa College tijdens de lessen en in de middagpauze de pen ter hand genomen. Alleen al de middagpauze leverde 110 brieven en 33 groetenkaarten op. Het totaal aantal brieven van het Alfa College, het Roelof van Echten College afd. Eduwiek en afd. Bentinckspark, OSG de Groene Driehoek en de Internationale Schakel Klas is nog niet bekend.
Zie ook de foto-impressie van de verschillende locaties.

Amnesty International Hoogeveen is blij met al deze brieven. Want wanneer regeringsleiders weten dat de ogen van de wereld op hen gericht zijn, zullen mensenrechtenschendingen eerder bestreden worden. Het is goed om te weten dat er van de tien mensen waar vorig jaar voor werd geschreven, maar liefst vier zijn vrijgelaten. Want schrijven helpt écht.
Brieven inleveren op het Alfa College     Burgemeester Roger de Groot van De Wolden benadrukt het belang van schrijven tegen onrecht     Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen schrijft de eerste brief

Schrijfmarathon

Op 10 december is het weer de Dag van de Mensenrechten. Wereldwijd wordt er dan op initiatief van Amnesty International massaal geschreven voor bedreigde medemensen, onterecht gevangen of in levensgevaar vanwege eigen meningen. Dit jaar valt10 december op een zondag en daarom groeperen we de schrijfactiviteiten rondom deze datum.
Op vrijdag 8 december kunnen studenten van het Alfa College in hun pauze van 12 tot 14 uur brieven schrijven.
Op zaterdag 9 december beginnen we in de bibliotheek van Zuidwolde met een schrijfsessie van 10 tot 12 uur. Daarna gaan we verder in de bibliotheek van Hoogeveen, waar burgemeester Karel Loohuis met het schrijven van de eerste brief de schrijfmiddag zal openen; de middag duurt van 13 tot 16 uur.
In de weken rondom 10 december wordt er in lessen op het Roelof van Echtencollege (locaties Eduwiek en Bentinckspark), het Alfa College, OSG De Groene Driehoek en de Internationale Schakelklas aandacht besteed aan de doelen en acties van Amnesty International en worden er brieven en groetenkaarten geschreven.

Voor wie schrijven we deze keer? (klik op de afbeelding voor meer informatie)
Sakris Kupila uit Finland Ni-Yulan uit China Mahadine uit Tsjaad Taner Kiliç en 10 anderen uit Turkije Clovis uit Madagaskar

Hanan Badr El-Din uit Egypte Issa Amro en Farid Al-Atrash uit Israel Milpah uit Honduras Shackelia Jackson uit Jamaica Yulhaz Mannan uit Bangladesh

 

Amnesty-werkgroep verdient taart
Redactie Hoogeveensche Courant beloont ons met taart

Gastles op basisschool

Gastles in b.s.Villa KakelbontOp dinsdag 7 november verzorgde Cecile Roetman van de scholenwerkgroep een gastles op basisschool Villa Kakelbont in Hoogeveen.
De kinderen reageerden vaak geschrokken op verhalen over de behandeling van gevangenen of vluchtelingen. Zeker als het om kinderen ging, waren veel oooh's en aaaah's te horen.

En groetenkaarten voor de Cambodjaanse Tep werden gretig geschreven.

 

Zie ook de foto-impressie.

 

 

Amnesty aanwezig op VrijwilligersmarktAmnesty-stand op de Vrijwilligersmarkt
Op zaterdag 7 oktober  was Amnesty Hoogeveen aanwezig op de jaarlijkse Vrijwilligersmarkt.
Naast het promoten van de Amnesty-doelen voerden we actie voor de Egyptische advocate Azza Soliman, die 15 jaar gevangenisstraf boven het hoofd hangt vanwege haar inspanningen voor vrouwenrechten en tegen marteling. Er tekenden 137 bezoekers de petitie.
Nieuwe medewerkers meldden zich ook: één collectant en één flexwerker.


Nieuwe werkgroep van start

nieuwe werkgroep -- september 2017 

 

 

 

Met ingang van het nieuwe seizoen is de werkgroep van samenstelling veranderd.
Zie hiervoor de pagina in het menu  Werkgroep Hoogeveen.

Op zaterdag 7 oktober staan we weer op de jaarlijkse Vrijwilligersmarkt in De Tamboer.
En natuurlijk zijn we ook begonnen met de voorbereidingen voor de Schrijfmarathon, die dit jaar op zaterdag 9 december werderom zal plaatsvinden in de Bibliotheek Hoogeveen aan de Willemskade.

 

 

 

 Actie voor gevangen Cubaan
Op 5 mei vierde heel Nederland Bevrijdingsdag en stond er bij stil hoe kostbaar vrijheid is. Amnesty Hoogeveen doet dit op haar eigen manier: door de aandacht te vestigen op mensen die in onvrijheid leven. Daarom stond Amnesty op zaterdag 6 mei op de markt en gaf voorbijgangers de mogelijkheid om een petitie te tekenen voor de onmiddellijke vrijlating van de Cubaan Eduardo Cardet.

Cardet is sinds 2014 leider van de Movimiento Cristiano Liberación (MCL), de Christelijke Bevrijdingsbeweging. Hij werd enkele dagen na het overlijden van Fidel Castro op 25 november 2016 door politieagenten met geweld van zijn fiets getrokken. Tijdens zijn proces werd hij beschuldigd van het slaan van een politieagent, maar ooggetuigen ontkennen dit. De ware reden van zijn arrestatie is waarschijnlijk een interview met een radiozender in Madrid, waarin hij verklaarde dat de overleden Castro niet erg geliefd was bij het Cubaanse volk en het openbaar rouwbeklag van overheidswege werd opgedrongen. Verder gaf Cardet ook interviews aan internationale kranten, waarin hij kritiek gaf op de Cubaanse overheid. Cardet is tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Dankzij massaal ondertekende petities heeft Amnesty International al veel onterecht veroordeelde gevangenen vrij kunnen krijgen. We strijden er nu voor dat Eduardo Cardet zijn ‘Bevrijdingsdag’ spoedig mag meemaken.
241 Hoogeveners hebben daar hun handtekening voor gezet.
De petitie voor Eduardo Cardet Tekenen voor Eduardo Cardet (1) Tekenen voor Eduardo Cardet (2) Tekenen voor Eduardo Cardet (3)

 

Jaarlijkse collecteDe collectebussen staan al weer klaar...

De jaarlijkse collecte van Amnesty heeft rond de € 4500 opgebracht. Dit is naar onze mening een mooi bedrag. In Hoogeveen-Oost werd door 43 collectanten € 2.200,79 opgehaald en in Hoogeveen-West door 46 collectanten € 2.281,98. Dankzij deze opbrengst kan Amnesty Nederland diverse onderzoeken en acties bekostigen voor de bestrijding van mensenrechtenschendingen. Daarnaast mag Amnesty Hoogeveen een gedeelte van de opbrengst gebruiken voor acties in de eigen gemeente. Amnesty Hoogeveen dankt de collectanten en gulle gevers dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet en financiële bijdrage.Internationale Vrouwendag
Amnesty-vertegenwoordigers waren op 8 maart te gast bij de internationale vrouwengroep Bouquet om met hen de Internationale Vrouwendag te vieren. Gezelligheid en lekkere hapjes volop, maar natuurlijk ook aandacht voor serieuze zaken.
De 40 aanwezigen tekenden allen de petitie tegen uitbuiting van werkneemsters op Indonesische palmolieplantages en schreven elk een kaart.
Petitie tekenen bij Bouquet (1)Petitie tekenen bij Bouquet (2)Petitie tekenen bij Bouquet (3)

Op zaterdag 11 maart waren in de Wereldwinkel nog eens 75 vrouwen die de petitie hebben getekend.
Petitie tekenen in de Wereldwinkel

 

Ook vrouwencontactgroep de Rainbow Ladies vierde Internationale Vrouwendag en wel op 16 maart, in het Jannes van der Sleedenhuis locatie de Vecht. Amnesty Hoogeveen was weer uitgenodigd voor de bijeenkomst en bracht er de situatie op de Indonesische palmolieplantages ter sprake. Het leverde 23 handtekeningen op de petitie en evenveel kaarten op.
Toespraak voorzitter Rainbow Ladies Rainbow Ladies vieren Internationale Vrouwendag

 

 De scholenwerkgroep bijeen ter voorbereiding op de gastlessen. V.l.n.r.: Akke Hoekstra, Cecile Roetman, Marnix Koppe, Anne Sinnema, Rian Staudt, Loek Boer en Faritah de Palm.

 

 

Scholenwerkgroep weer op sterkte

Spontane aanmeldingen na een dringende oproep op deze site en in de Hoogeveensche Courant hebben ervoor gezorgd dat er in Hoogeveen weer een sterke en enthousiaste scholenwerkgroep is gevormd.
De leden -- hier bijeen in een voorbereidingsbijeenkomst -- zijn inmiddels getraind en gaan met frisse moed op bezoek bij de scholen om daar gastlessen over de mensenrechten te verzorgen.
Maar...., er kunnen altijd nog mensen bij; dan kunnen we nog meer scholen bedienen.

 

 

 

 

 

 

Samenwerking Amnesty en COC Nederland

 

Ga naar de pagina PridefondsAls gevolg van de wijd en zijd geschonden rechten van homoseksuelen werkt Amnesty samen met COC middels het zogenaamde Pride Fonds.
Hierin proberen zowel wij samen zoveel mogelijk geld in te zamelen, waarmee LGBT-activisten wereldwijd worden gesteund wanneer ze in gevaar zijn.
Met de bijdragen werken Amnesty International en COC Nederland aan een veiliger wereld voor homoseksuelen.

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

Kruimelpad

Website Laatst Gewijzigd

  • Laatste wijziging: 15 december 2018.

Zoeken