Hoogeveen
lokale werkgroep

Welkom bij de groep Hoogeveen van Amnesty International

 

Recente activiteiten

Meld je aan voor de jubileumavond van 50 jaar Amnesty Hoogeveen!
Uitnodiging 50 jr AI Hgv

We lichten alvast een tipje van de sluier op van het programma:

- bijdrage van burgemeester Karel Loohuis 
- interviews met oud-leden en leden van de werkgroep 
- muzikaal intermezzo door sopraan Esther de Vos en pianiste Carolien Fleumer
- optreden van danspaar Gea en Wolter Pol; Nederlands kampioen masterclass ballroom senioren
- dia-presentatie met foto's en krantenartikelen uit de oude doos
- drie gedichten 
- Klaas Berends van SDG House Drenthe / Alfa-college over duurzame doelen
- vooruitblik op Amnesty Hoogeveen 
- en natuurlijk laten we een petitie rondgaan om te ondertekenen!

Opgeven kan nog tot 28 september. Graag tot 12 oktober!

 

Amnesty Hoogeveen organiseert jubileumavond
50 jarig jubileum

In 2023 bestaat de werkgroep Amnesty International Hoogeveen vijftig jaar.  De groep besteedt hier aandacht aan door middel van een jubileumavond op donderdagavond 12 oktober. Ze is daarvoor te gast bij het SDG House Drenthe in het Alfa-college in Hoogeveen. De werkgroep nodigt een breed publiek uit om de avond bij te wonen.
Uitgenodigd voor de avond zijn: (oud-)leden van de werkgroep en hun partners en familie/vrienden, leden van Amnesty International Nederland in Hoogeveen en omstreken, wijkhoofden en collectanten, mensen die meedoen of meededen aan schrijf- en handtekeningenacties, fakkeltochten, wakes of anders acties, organisaties waar de groep mee samenwerk(t)e en een ieder die Amnesty International een warm hart toedraagt!
Samenwerking
Toen de werkgroep bij de school aanklopte voor een locatie voor de jubileumavond, was het antwoord meteen positief. De school werkt graag mee vanuit de doelstellingen van het in het Alfa-college gevestigde SDG House Drenthe.
SDG staat voor Sustainable Development Goals (SDG); zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Bescherming van mensenrechten hoort daarbij.
Studenten van de school zullen een praktische bijdrage leveren aan de jubileumavond. Ook wordt er in de lessen aandacht besteed aan mensenrechten.
Programma en aanmelding
Belangstellenden worden vanaf 19.30 uur welkom geheten in het Alfa-college met koffie/thee en gebak. Om 20.00 uur begint het programma. Naast het tonen van foto’s en krantenartikelen uit de oude doos blikken diverse sprekers terug op de afgelopen vijftig jaar.
Ook burgemeester Loohuis, die jaarlijks meedoet aan de schrijfactie Write for Rights in december, komt aan het woord.
Voorzitter Aya Wolting zal vooruitblikken op de rol van Amnesty Hoogeveen en de stem voor mensenrechten in de toekomst. De sprekers worden afgewisseld met intermezzo’s van muziek en dans. Ook enkele gedichten worden voorgelezen. 
Vanaf 21.30 uur is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Uiteraard maakt de groep van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor een petitie, die tijdens de borrel kan worden getekend.
In verband met de catering is aanmelding vooraf gewenst. Dit kan tot 28 september bij Hilde Kerssies-Booij, secretaris van de werkgroep via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0528-277345.
De pen: een machtig wapen
De aanzet tot het ontstaan van Amnesty International werd in 1961 gegeven door de Londense advocaat Peter Benenson. Hij zag een artikel in een krant over twee Portugese studenten die zeven jaar gevangenisstraf hadden gekregen vanwege kritiek op de toenmalige dictator in hun land. Hij riep in een krantenartikel op om brieven te schrijven voor mensen die gevangen zaten vanwege hun mening of religie. Gewetensgevangenen noemde hij hen.
Velen gaven gehoor aan zijn oproep. De brieven bleken vaker dan verwacht succes te hebben. Onschuldige mensen werden vrijgelaten, niet meer gemarteld of kregen medische verzorging in de gevangenis. In 1968 werd de Nederlandse afdeling van Amnesty International opgericht. Vijf jaar later vonden de eerste activiteiten in Hoogeveen plaats.

Amnesty Hoogeveen voert actie op Pulledag

Vanwege de aanhoudende regen is de actie verplaatst naar donderdag 10 augustus! 

PulleOp donderdag 3 augustus zal Amnesty Hoogeveen de hele dag actie voeren voor de Palestijn Ahmad Manasra. De inmiddels 21-jarige Ahmad zit al sinds zijn dertiende in Israel in de gevangenis. Hij kreeg geen eerlijk proces en ontwikkelde tijdens zijn detentie diverse psychische aandoeningen.
In 2015 werd Ahmad Manasra gearresteerd op dertienjarige leeftijd. Hij zou betrokken zijn geweest bij een steekpartij waarbij letsel is toegebracht aan twee personen. Het jeugdrecht in zijn land bepaalde destijds dat kinderen onder de leeftijd van veertien jaar niet gevangen mochten worden gehouden. De autoriteiten hebben zijn rechtszaak dan ook aangehouden tot het moment dat Ahmad veertien jaar werd.
Op beelden van zijn verhoor is te zien dat Ahmad verwondingen aan zijn hoofd had, opgelopen bij de arrestatie. Ook werd hij op intimiderende wijze door drie mannen verhoord, zonder aanwezigheid van ouders of advocaat. Dit is in strijd met internationale normen, zoals het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
Leven in de gevangenis
Hoewel de rechtbank heeft erkend dat hij niet aan de steekpartij heeft deelgenomen, is Ahmad veroordeeld voor poging tot moord. Hij kreeg hiervoor negen en een half jaar gevangenisstraf.
In gevangenschap heeft hij verschillende psychische aandoeningen gekregen, te weten schizofrenie, psychose en ernstige depressie. Daarbij komt dat hij sinds zijn diagnoses in 2021 in een isoleercel is geplaatst. Tot op de dag van vandaag bevindt hij zich hier nog. De District Court heeft namelijk op 13 maart 2023 besloten dat Ahmad nog zes maanden in de isoleercel moet blijven. Het isoleren van gevangenen voor meer dan vijftien dagen is een inbreuk op het verbod tot marteling.
Psychiaters zeggen dat zijn opsluiting, en met name de eenzame opsluiting, zijn gezondheid in acuut gevaar brengt. Sinds 2022 is hij meermaals met spoed naar het gevangenisziekenhuis gebracht na een levensbedreigende verslechtering van zijn geestelijke gezondheid.
Omdat Ahmad inmiddels meer dan zeven jaar van zijn straf van negen en een half jaar heeft uitgezeten, komt hij in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Dit is hem echter meerdere malen ontzegd.
Palestijnse kinderen
De behandeling van Ahmad Manasra past in een breder patroon van discriminatie van Palestijnse kinderen in het strafrechtsysteem van Israel. In veel gevallen kregen kinderen geen eerlijk proces in overeenstemming met internationale normen en werden ze bovendien gediscrimineerd op raciale gronden als Palestijnen.
Uit een rapport dat in april 2016 door Defence for Childeren International – Palestine werd vrijgegeven, bleek dat drie op de vier Palestijnse kinderen na hun arrestatie enige vorm van fysiek geweld hebben doorstaan. Bij 97 procent van de kinderen was tijdens het verhoor geen ouder aanwezig en geen sprake van toegang tot juridisch advies.
Actie 
Vanuit haar kraam zal Amnesty Hoogeveen donderdag van 9:00 uur tot 16:00 uur actie voeren door middel van een petitie. Hierin wordt opgeroepen tot vervroegde vrijlating van Ahmad en – in afwachting daarvan – tot vrijlating uit de isoleercel en toegang tot passende gezondheidszorg.
Daarnaast worden in de kraam ook Amnesty-koopwaren aangeboden, waaronder kaarsen, kaarten, kalenders en prentenboeken. De opbrengst wordt gebruikt voor het financieren van andere acties door Amnesty Hoogeveen, zoals het jaarlijks terugkerende Write for Rights in december. 

Handtekeningenactie voor de rechten van demonstranten in Iran  

Dingen die in Nederland heel normaal zijn, worden in Iran streng bestraft. Kritische muziek is illegaal en een dansje op straat kan eindigen in de gevangenis. Lhbti'ers kunnen de doodstraf krijgen. Op zaterdag 6 mei voert Amnesty Hoogeveen hiertegen actie. 
Sinds de protesten na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in september 2022 - zij werd met geweld gearresteerd door de zedenpolitie omdat ze de regels voor de verplichte hoofddoek zou hebben overtreden en overleed op het politiebureau - braken in Iran protesten uit.
Niet alleen om de dood van Amini, maar ook uit woede over ongelijkheid, corrupte politici en de vernederende behandeling door de zedenpolitie.
Iran spreekt nog steeds doodvonnissen uit. De autoriteiten zetten de doodstraf nu in om mensen te intimideren en zo de aanhoudende protesten de kop in te drukken. Ook kinderen kunnen de doodstraf krijgen. Amnesty International heeft daarom een petitie opgesteld waarin de autoriteiten van Iran worden opgeroepen om de demonstranten niet te executeren en hun rechten te respecteren.
iranposters 1iranposters 2iranposters 3
De werkgroep Amnesty Hoogeveen is zaterdag 6 mei van 11.00-15.00 uur met haar kraam te vinden op de kruising van de Hoofdstraat / Jonkheer de Jongestraat. Dus ben je in de buurt? Je bent van harte welkom om de petitie te tekenen! 

Dodenherdenking Hoogeveen 

Op 4 mei hebben twee leden namens onze werkgroep een krans gelegd voor alle burgers die tijdens oorlogen en conflicten het slachtoffer werden van mensenrechtenschendingen.
4mei 14mei 24mei 3 4mei 4

Geslaagde maand voor Amnesty Hoogeveen

Amnesty Hoogeveen beleefde een actieve maand in maart. Zowel de petitie in teken van Internationale Vrouwendag als de jaarlijkse collecte hebben een mooi resultaatdigicollecte opgebracht. De petitie voor vrouwen en meisjes in Afghanistan telde uiteindelijk 328 handtekeningen. De collecte leverde  maar liefst €3666,87 op.

Sinds de Taliban in 2021 in Afghanistan de macht overnamen, verliest de bevolking steeds meer vrijheden. Met de petitie worden de autoriteiten van de Taliban opgeroepen om mensenrechten – en in het bijzonder vrouwenrechten – te respecteren. De bereidheid om een handtekening te zetten was groot. De aanwezigen bij het Vrouwenfeest in het AZC op 11 maart, georganiseerd door Amnesty Hoogeveen, tekenden allen. Ook bezoekers van de Wereldwinkel, leden van de Remonstrantse Kerk en studenten van het Alfa-college waren welwillend. Met als resultaat dat 328 handtekeningen konden worden opgestuurd.
Opbrengst collecte
In de week van 12 tot 18 maart gingen in totaal 58 collectanten in de gemeente Hoogeveen op pad  om geld in te zamelen. Het bedrag van €3666,87 is weliswaar iets lager dan vorig jaar, maar nog steeds een prachtige opbrengst. Op de collectebussen stonden net als vorig jaar ook weer QR-codes om online te doneren. Dit deed zo’n 15%. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Contant doneren in de collectebus geniet in Hoogeveen nog steeds de voorkeur. 
Wat doet Amnesty met de opbrengst?
Amnesty is een onpartijdige en onafhankelijke organisatie. Om dit te waarborgen neemt Amnesty geen giften of subsidies aan van overheden of politieke groeperingen. Ook zijn er richtlijnen voor het werven van fondsen. Om deze reden is de collecte zo belangrijk. Dankzij de opbrengst kan Amnesty International diverse onderzoeken en acties bekostigen om wereldwijd op te komen voor mensenrechten. De werkgroep van Amnesty Hoogeveen mag een kwart van het opgehaalde geld gebruiken in de eigen gemeente, voor het financieren van acties en activiteiten.
Oproep voor volgend jaar
De volgende collecte vindt plaats in maart 2024. Amnesty Hoogeveen is op zoek naar mensen die willen helpen. Door heel Hoogeveen en omstreken kan de werkgroep nog collectanten gebruiken. In overleg met het wijkhoofd kunt u afspreken waar u collecteert. U kunt zelf bepalen hoeveel tijd u  hieraan wil besteden.
Wilt u de werkgroep van Hoogeveen helpen de collecte van 2024 een succes te maken? Meld u dan aan als collectant. Voor meer informatie over de collecte en de aanmelding hiervan kunt u contact opnemen met Hilde Kerssies, tel. 0528-277345 of per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vrouwenfeest in AZCVrouwenfeest 2

Vrouwenfeest 6Zaterdagavond 11 maart opende onze voorzitter Aya Wolting het Vrouwenfeest 2023 met een PowerPoint over vrouwenrechten en het werk van Amnesty . Ze bedankte het AZC, De Smederijen van Hoogeveen en Soroptimistclub De Reestlanden voor hun bijdrage aan het feest.
Daarna was er een muzikale workshop door Markiezin van Drenthe en vervolgens was er een swingende salsa workshop. Natuurlijk ontbrak de verloting niet deze avond; veel vrouwen gingen met mooie prijzen naar huis.
Zo goed als alle aanwezigen tekenden de petitie voor vrouwen en meisjes in Afghanistan.
Gedurende de avond werd er veel gedanst en hebben we genoten van heerlijke hapjes. Deze waren gemaakt door bewoners van het AZC. Het was een mooie avond!Vrouwenfeest 1

Vrouwenfeest 3

Vrouwenfeest 4Vrouwenfeest 5

 

 

 

 

Amnesty viert en voert actie voor vrouwenrechten

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Deze dag wordt wereldwijd aangegrepen om te vieren, maar ook om aandacht te vragen voor vrouwenrechten. Zo organiseert de werkgroep Amnesty Hoogeveen op zaterdagavond 11 maart een Vrouwenfeest in het AZC (Kinholtsweg 7). int vr dag2023 1
8 maart zelf  staat in het teken van actie voor vrouwenrechten! Zo konden studenten van het Alfa-college tijdens de pauzes een petitie tekenen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Dat leverde maar liefst 180 handtekeningen op! Ook de Wereldwinkel helpt mee. Vanaf vandaag ligt de petitie een week lang in de winkel ter ondertekening.
int vr dag2023 2Hoewel vanwege de OV-stakingen de kantine een stuk leger dan normaal was, waren de aanwezige studenten van het Alfa-college meer dan bereid om de petitie te ondertekenen. “Het is vreselijk wat daar gebeurt”, zo zei één van de mannelijke ondertekenaars. Dat is een goede samenvatting van de enorme afbrokkeling van mensenrechten sinds de Taliban in Afghanistan de macht hebben gegrepen. Het zwaarst getroffen zijn vrouwen en meisjes. 


Afghanistansteun afgh vrouwen

Meisjes is het verboden om naar school of de universiteit te gaan. Vrouwen en meisjes mogen niet langer sporten en ook parken zijn voor hen verboden terrein. Vrouwen die voor de machtsovername voor de overheid werkten, werden massaal ontslagen. Vrouwen en meisjes zitten soms gevangen voor de overtreding van kleine, discriminerende regels. Omdat Afghanen grote moeite hebben om rond te komen, steeg het aantal kindhuwelijken en gedwongen huwelijken.

Vrouwenfeest
Ook bij het Vrouwenfeest zal de petitie niet ontbreken, maar zal het vieren van vrouwenrechten voorop staan. Het belooft een gezellige avond te worden met onder andere een salsa-workshop, een verloting maar vooral veel dansen. Ook zullen heerlijke hapjes worden geserveerd, gemaakt door bewoners van het AZC.
Vrouwen en meisjes vanaf 16 jaar zijn welkom vanaf 19.00 uur. Aanmelden vooraf is niet nodig en de toegang is gratis, mede dankzij sponsoring door De Smederijen en Soroptimistclub de Reestlanden. Op deze manier kan elke vrouw uit Hoogeveen en omgeving meedoen.

                                            11 maart: Vrouwenfeest!

flyer vrouwendag2023

 Amnesty Hoogeveen zoekt collectanten

Amnesty collectanten 158 x 100 2020 Het is bijna zo ver: in de week van 13 tot en met 17 maart vindt de jaarlijkse collecte van Amnesty International plaats. Ook in Hoogeveen wordt huis-aan-huis gecollecteerd.

Om haar onafhankelijkheid te bewaren neemt Amnesty geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Vanwege deze reden is de jaarlijkse collecte van Amnesty juist zo belangrijk.
Hoewel in Hoogeveen een enthousiaste groep mensen meehelpt met collecteren, is in sommige wijken/dorpen extra hulp zeer welkom. De werkgroep van Amnesty Hoogeveen zoekt nog collectanten in met name:
de buitendorpen en de wijken Tuindorp/Zuid, Venesluis, het Centrum, Wolfsbos (zijde winkelcentrum), de Schutlanden en Kattouw. Ieder uurtje en elk bedrag is mooi meegenomen.

Bent of kent u iemand die zich (lokaal) wil inzetten voor mensenrechten of zou u meer informatie over het collecteren voor Amnesty willen, dan kunt u contact opnemen met Hilde Kerssies (tel. 0528-277345 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

Groot succes voor schrijfactie Amnesty Hoogeveen

WfR result 1Na het sorteren en tellen (zie foto’s) bleek dat er maar liefst 1182 brieven en kaarten zijn geschreven in het kader van Write for RightsWfR result 2. Dit is het hoogste aantal sinds jaren!
Er is steeds meer belangstelling om mee te doen, ook vanuit scholen voor voortgezet onderwijs en mbo. Zo deden bij RSG Wolfsbos locatie Groene Driehoek en de internationale schakelklas mee. Ook door VSO de Windroos en het Alfa-college werd flink mee geschreven.
Verder zetten diverse thuisschrijvers hun beste beentje voor. En in de Remonstrantse Kerk en de bibliotheek is het schrijven voor mensenrechten al jaren een gewoonte die hoort bij de decembermaand.
Ieder jaar wordt er na de schrijfactie wel een gewetensgevangene vrij gelaten, krijgt iemand een betere (medische) behandeling in de gevangenis, wordt een onderzoek gestart naar onbestrafte schendingen van mensenrechten of nemen bedreigingen af. We hopen weer op mooie resultaten! 

 

Voor eerdere activiteiten zie Nieuwsarchief

 

Samenwerking Amnesty en COC Nederland

 

Ga naar de pagina PridefondsAls gevolg van de wijd en zijd geschonden rechten van homoseksuelen werkt Amnesty samen met COC middels het zogenaamde Pride Fonds.
Hierin proberen zowel wij samen zoveel mogelijk geld in te zamelen, waarmee LGBT-activisten wereldwijd worden gesteund wanneer ze in gevaar zijn.
Met de bijdragen werken Amnesty International en COC Nederland aan een veiliger wereld voor homoseksuelen.