Hoogeveen
lokale werkgroep

De werkgroep Hoogeveen vergadert eens per maand. Er wordt dan gesproken over te voeren acties, schrijfacties, voorlichting op basisscholen en een aantal praktische zaken.

 

Naam werkgroeplid Taak
Rolien van de Belt beheer Facebook-pagina, depothouder
Hilde Kerssies Secretaris
Aya Wolting Vertegenwoordiger scholengroep
Peter van Voren Penningmeester
Bryonie Vaartjes PR
Ilonka Kroesen Lid