Hoogeveen
lokale werkgroep

De werkgroep Hoogeveen vergadert eens per maand. Er wordt dan gesproken over te voeren acties, schrijfacties, voorlichting op basisscholen en een aantal praktische zaken.

 

Naam werkgroeplid Taak
Aya Wolting Voorzitter
Hilde Kerssies Secretaris
Marika Hemmen-Groen Penningmeester
Rolien van de Belt beheer Facebook-pagina, depothouder
Bryonie Vaartjes PR
Ilonka Kroesen Lid