Hoogeveen
lokale werkgroep

Scholenwerk

Jaarlijks geven gastdocenten gastlessen aan groepen 7/8 van de basisschool over mensenrechten, met een toespitsing op kinderrechten. Ook andere thema’s komen aan bod, zoals bijvoorbeeld ‘kinderen op de vlucht’.

Wat wordt er van een gastdocent verwacht?

Je moet het leuk vinden om iets te vertellen aan kinderen in groep 7 en 8. Daarbij kun je gebruik maken van materiaal dat door Amnesty International beschikbaar wordt gesteld.
Een les duurt doorgaans anderhalf uur, al komt er natuurlijk nog iets bij: een afspraak maken met de school en de les voorbereiden.
Voordat je gaat starten is er een verplichte scholing van twee dagen. Daarnaast vergaderen de gastdocenten tweemaal per jaar met elkaar: de scholen worden verdeeld, de voortgang wordt besproken en ervaringen en tips worden uitgewisseld.
Wie belangstelling heeft, kan zich melden bij Aya Wolting, voorzitter van Amnesty Hoogeveen: tel. 06-46193524 of per e-mail.

Tip voor kinderen/scholieren/studenten/docenten: ben je op zoek naar informatie over Amnesty International of het thema mensenrechten? Kijk dan ook eens op Wat we doen: educatie